26 lutego 1927 roku – „Mazurek Dąbrowskiego” został oficjalnie ogłoszony hymnem narodowym Polski.  

Konstytucja marcowa z 1921 r. określiła godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, lecz na wyjaśnienie kwestii hymnu trzeba było poczekać aż do 26 lutego 1927 r., kiedy to zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych Felicjana Sławoja-Składkowskiego hymnem został oficjalnie ogłoszonyMazurek Dąbrowskiego.

Tak długa zwłoka wynikała z faktu, że była to jedna z sześciu pieśni patriotycznych traktowanych niemalże równorzędnie. Konkurencję stanowiły: Rota, Boże coś Polskę, Warszawianka, Chorał i My pierwsza Brygada. Każda z tych pieśni niosła ze sobą konkretny bagaż polityczny i ideowy. Narodowi demokraci preferowaliRotę.

Właśnie ta pieśń została zaintonowana przez gen. Andersa w krytycznym momencie przewrotu majowego, w dniu 14 maja 1926 r., przed opuszczeniem przez prezydenta Wojciechowskiego Belwederu. Dotyczyła ona jednak głównie zaboru pruskiego i miała silnie pejoratywne zabarwienie; szczególnie fraza Nie będzie Niemiec pluł nam w twarz mogłaby wywołać niejeden skandal dyplomatyczny. Warszawianka była najmniej rozpowszechnioną pieśnią, stąd jej kandydatura szybko przepadła. Podobnie rzecz się miała z Chorałem, który, mimo iż był bardzo popularną pieśnią w czasie powstania styczniowego, w odrodzonej Polsce zszedł na nieco dalszy plan.

Pierwsza Brygada, mimo wysoce reprezentacyjnego charakteru, podobnie jak Rota była jednoznacznie kojarzona z obozem piłsudczykowskim i była nie do zaakceptowania dla dużej części społeczeństwa. Niemniej stała się ona Pieśnią Reprezentacyjną Wojska Polskiego, choć w latach trzydziestych zdarzały się jeszcze ekscesy z udziałem studentów endeckich bojkotujących uroczystości wojskowe, na których grano Pierwszą Brygadę. Dziś pozycja jej nie jest już zagrożona – jest to jeden z najważniejszych utworów, grany podczas uroczystości z udziałem wojska.

Największą konkurencję dla obecnego Hymnu stanowiła pieśń Boże coś Polskę, zaintonowana przez marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego podczas otwarcia Sejmu Ustawodawczego w 1919 r. Pierwotnie napisana przez Alojzego Felińskiego na cześć cara Aleksandra I, po zmianie w tekście z Naszego króla zachowaj nam Panie na Ojczyznę wolną pobłogosław Panie utrwaliła się w XIX wieku jako jedna z najważniejszych pieśni o charakterze religijno-patriotycznym i tak też zostało do dziś.

Ostatecznie na hymn obrany został Mazurek – jak można przypuszczać, wybrano go jako pieśń najszerzej akceptowalną, nieformalnie wykorzystywaną jako hymn od 1918 r. oraz podtrzymującą etos legionowy. Warto zaznaczyć, że już w październiku 1926 r. pieśń ta weszła oficjalnie do szkół, a od grudnia 1926 r. o północy nadawało ją Polskie Radio. Oba te fakty świadczą o tym, że nowe władze nie miały wątpliwości co do wyboru hymnu, lecz zamierzały wcześniej przygotować do tej decyzji wszystkich obywateli.

Źródło: muzhp.pl, interia.pl,

TOP 10 nazistowskich współpracowników, którzy byli Żydami

Kiedy mówimy o nazistowskich współpracownikach, zwykle nie odnosimy się do Żydów. Kiedy myślimy o Holokauście, często wyobrażamy sobie, że Niemcy byli wyłącznie odpowiedzialni za identyfikację i deportację Żydów i innych do obozów śmierci. Prawdą jest jednak, że wielu Żydów pracowało pod rządami nazistów i pomogło zidentyfikować tysiące swoich bliźnich w deportacji do obozów śmierci.

Nazistowscy kolaboranci na tej liście albo zgłosili się na ochotnika, by pomóc nazistom, albo zostali zmuszeni do handlu życiem setek lub tysięcy ich rodaków za własne życie i życie ich rodzin. Chciwość, samozachowanie i nienawiść są głównymi powodami działań, które podjęły te osoby.

10. Calel Perechodnik

Calel Perechodnik jest autorem książki Czy jestem mordercą? Testament żydowskiego policjanta z getta, który pochodzi z jego wspomnień o jego życiu po wstąpieniu do getta w Otwocku. Może wydawać się ofiarą okoliczności, ale to nie zmienia faktu, że pracował na rozkazach nazistów i przyczynił się do śmierci współżyjących Żydów, a nawet jego żony.

Perechodnik wstąpił do policji w getcie, ponieważ myślał, że uratuje on i jego rodzinę od obozów śmierci. Był to także sposób na zapewnienie żywności dla swojej rodziny.

Ale według jego pamiętników rozwinął nienawiść do Żydów i samego siebie, obwiniając ich za sposób, w jaki zostali potraktowani. Powiedział, że inne narody nienawidziły Żydów, ponieważ uważali się za wybraną rasę. Kiedy Perechodnik opuścił policję w getcie, hitlerowcy schwytali go i stracili.

9. Jozef Andrzej Szerynski

Józef Szołyński nie lubił być Żydem. Po walkach w armii rosyjskiej podczas I wojny światowej próbował odciąć się od Żydów, zmieniając imię urodzenia z Josefa Szynkmana na Józefa Andrzeja Szeryńskiego.

Podczas II wojny światowej został mianowany szefem policji w żydowskim getcie warszawskim. Gestapo oskarżyło go o zidentyfikowanie Żydów do deportacji do obozów śmierci.

Szeryński wykonywał swoje obowiązki bez wahania, prowadząc tysiące mężczyzn, kobiet i dzieci do obozu zagłady w Treblince. W sierpniu 1942 r., Zaledwie miesiąc po rozpoczęciu jego zadania, dokonano próby jego życia przez członka żydowskiego podziemia. Ale Szeryński przeżył.

Po obejrzeniu dwóch masowych deportacji, które spowodowały śmierć 254 000 Żydów, w styczniu 1943 r. Popełnił samobójstwo z użyciem cyjanku.

8. Adam Czerniakow

Adam Czerniakow urodził się w Polsce i przez większość życia pracował jako inżynier. Kiedy naziści objęli Polskę, został mianowany szefem warszawskiego getta żydowskiego. Czerniaków stał na czele 24-osobowej rady warszawskiej, której powierzono identyfikację i schwytanie Żydów do deportacji.

Czerniaków zarekomendował także powołanie Józefa Szeryfa na szefa policji w getcie. Pod bezpośrednim rozkazem od nazistowskich szefów Czerniaków nadzorował codzienną deportację 6000 Żydów.

Według „Dziennika Warszawskiego Adama Czerniakowa, starał się jak najlepiej prosić o zwolnienie, ale bezskutecznie. Mówi się, że jego żona i tysiące innych zostało przetrzymywanych jako zakładnicy, aby upewnić się, że wykonał swój obowiązek. Przytłoczony presją popełnił samobójstwo używając cyjanku. Czerniakow zostawił notatkę swojej rodzinie, mówiąc, że samobójstwo było słuszne.

7. Chaim Mordechai Rumkowski

Chaim Mordechai Rumkowski był polskim Żydem mianowanym przez nazistów na szefa Żydowskiej Rady Starców w getcie łódzkim. Tam był najbardziej wpływowym i potężnym człowiekiem. Zrobił nawet własną walutę o nazwie Chaimki z twarzą.

Określany przez niektórych jako „Król”, Rumkowski osobiście nadzorował przekazanie nazistom ponad 20 000 dzieci, starszych i chorych Żydów w celu deportacji do obozów zagłady. Jest pamiętany z powodu swojej mowy, nazwanej niesławnie „Oddaj mi swoje dzieci”.

Rumkowski nie przeżył jednak Holocaustu. W sierpniu 1944 r. Wraz z rodziną trafił do Auschwitz. Tam został pobity na śmierć przez współwięźniów żydowskich za rolę, jaką odegrał w śmierci tysięcy dzieci i osób starszych.

6. Alfred Nossig

W swojej biografii Alfred Nossig jest opisywany jako człowiek o genialnym umyśle, który studiował prawo, naukę i sztukę. Zachęcał Żydów do prób asymilacji jako polscy obywatele. Ale kiedy odkrył, że Polacy nie chcą zaakceptować Żydów jako Polaków, Nossig stał się syjonistą.

Później, gdy Niemcy zaatakowali Polskę podczas II wojny światowej, Nossig stał się tajnym agentem gestapo i regularnie pisał o działalności żydowskiego podziemia, które dostarczył gestapo. Żydowskie podziemie poznało później jego działalność i go rozstrzelało.

Wśród dokumentów znalezionych w jego domu po egzekucji znajdował się dowód osobisty Gestapo i lista Żydów zaangażowanych w działania antyhitlerowskie. Uważa się, że dowód tożsamości ułatwił mu dostęp do swoich nazistowskich bossów bez aresztowania i deportacji. W chwili śmierci miał 78 lat.

5. Abraham Gancwajch

Abraham Gancwajch był wszechstronnym zwolennikiem nazistów. Sądził, że wygrają II wojnę światową, więc zachęcił swoich rodaków, aby przyłączyli się do nazistów jako taktyka przetrwania. Członek Warszawskiej Rady Getta, próbował przejąć od Adama Czerniakowa władzę, ale zawiódł.

Gancwajch tworzył znany gang zwany Grupą 13, zwany także żydowskim gestapo. To, co zrobili, jest tak nikczemne, że nawet rodowici Żydzi, tacy jak Czerniaków, opisywali Gancwajcha jako złego, brzydkiego człowieka, który zrobiłby wszystko, by zapewnić sobie luksus.

Gancwajch znany był z tego, że zajmował się przemytem i innymi nielegalnymi firmami, które pomogły mu żyć jak król w żydowskim getcie. Naziści pozwalali na to tak długo, jak długo walczył z żydowskim oporem.

Podziemni Żydzi skazali Gancwajcha na śmierć, ale nigdy nie byli w stanie go zabić. Nie jest jasne, jak spotkał swoją śmierć, choć uważa się, że zmarł w 1943 roku.

4. Ans van Dijk

Hitlerowscy kolaboranci nie zawsze byli mężczyznami. Ans van Dijk urodziła się w żydowskiej rodzinie w Holandii. Tam żyła w dość niemiecki sposób. U szczytu operacji hitlerowskich została aresztowana. Ale została wypuszczona pod warunkiem, że pomoże nazistowskiej inteligencji znaleźć ukrywających się innych Żydów.

Van Dijk infiltrował żydowski ruch oporu i udawał, że pomaga rodzinom i jednostkom uciec lub uzyskać fałszywe dokumenty. W rzeczywistości dostarczałaby je nazistom w celu deportacji. Wykonała ten obowiązek bez żadnej łaski, posuwając się aż do uwięzienia jej brata i jego rodziny.

Pod koniec wojny van Dijk została aresztowana w Hadze, gdzie przeprowadziła się i była zamieszana w związek lesbijek. W czerwcu 1945 r. Oskarżono ją o 23 przypadki zdrady. Przyznała się do winy i została skazana na karę śmierci.

Van Dijk próbowała wszystkiego, aby uniknąć egzekucji. Odwołała się od wyroku i nawróciła na chrześcijaństwo, ale wszystko to zawiodło. W styczniu 1948 r. Van Dijk został stracony przez pluton egzekucyjny. Uważa się, że jest odpowiedzialna za śmierć 85 Żydów i aresztowania 145 osób. Niektórzy uczeni wciąż uważają ją za ofiarę.

3. Stella Goldschlag

Stella Goldschlag była płatnym „łapaczem” dla nazistów. Studiowała w żydowskiej szkole i mieszkała w żydowskim getcie. Dlatego znała wielu Żydów, którzy ukrywali się pod ziemią w Niemczech.

Peter Wayden, jej biograf, opisuje ją jako czarującą i piękną. Ze swoimi blond włosami i niebieskimi oczami nie wyglądała jak Żyd. Według jej biografii Goldschlag został aresztowany wraz z rodzicami, gdy próbowali opuścić Niemcy. Była torturowana, dopóki nie zgodziła się pomóc w schwytaniu ukrywanych Żydów.

Naziści wiedzieli, jak bardzo kocha swoich rodziców i że zrobi wszystko, aby utrzymać ich przy życiu. Ale jest również zapisane, że zaproponowano jej 300 marek jako zapłatę za każdego złapanego Żyda. Nawet po tym jak jej rodzice zostali wysłani do obozu koncentracyjnego, nadal łapała Żydów za nazistów.

Goldschlag wykorzystała swój wygląd, aby zdobyć zaufanie ludzi. Ofiarowała im jedzenie i zakwaterowanie, by przekazać je nazistom w celu deportacji. Szacuje się, że pomagała złapać blisko 3000 Żydów.

Niemcy nazwali ją „blond trucizną”. Po wojnie służyła 10 lat w więzieniu, nawróciła się na chrześcijaństwo i stała się jawnym antysemitą. Goldschlag popełnił samobójstwo w 1994 r., Wyskakując przez okno.

2. Rolf Isaaksohn

Rolf Isaaksohn otrzymał pracę jako łapacz dla gestapo. Chwalił się, że może wypełnić cały pociąg Żydami w celu deportacji. Po tym, jak poślubił swą koleżankę Stellę Goldschlag, byli bardziej skuteczni niż Gestapo podczas aresztowania ukrywających się Żydów.

Isaaksohn miał talent do fałszowania dokumentów. To przyniosło mu wielu Żydów z prośbą o pomoc, a on z łatwością ich zdradzać. To człowiek, który tak naprawdę kochał zdradzanie własnego ludu, a wielu Żydów żyło w strachu przed panią i panią Isaaksohn.

Według Petera Waydena, który pisał o parze, Izaaksohowie byli bardzo innowacyjni w sposobie, w jaki ukrywaliby Żydów. Nie miało znaczenia, czy ci ludzie byli przyjaciółmi z dzieciństwa. Mówiąc wszystko, Isaaksohn spowodował śmierć ponad 2000 Żydów.

1. Moshe Merin

W swojej książce Koszmar : Wspomnienia lat horroru pod rządami nazistów w Europie. Konrad Charmatz określił Mosze Merina jako impulsywny i niestabilny. Merin zgłosił się na ochotnika do hitlerowców, gdy napadli na Polskę i przedstawił się jako przywódca Rady Gminy Sosnowiec.

Naziści zainstalowali Merina jako przywódcę centralnego biura rady żydowskiej na Wschodnim Górnym Śląsku, w którym znalazło się aż 100 000 Żydów. Merin wierzył, że może ocalić życie innych Żydów, wykonując rozkazy nazistów. Kiedy został poproszony o wybranie 25 000 Żydów do deportacji, chętnie to zrobił, argumentując, że przynajmniej zaoszczędził większy procent.

Pracując z policją żydowskich gett, Merin walczył z podziemnym oporem i osobiście podpisał nakaz aresztowania osób aresztowanych. Jego działania jednak go nie uratowały. Merin zmarł w 1943 r. W Oświęcimiu, gdzie wysłał innych Żydów na śmierć.

Źródło: Listverse

Batoh. Najtragiczniejsza klęska Rzeczypospolitej 


„Batoh to bezwzględnie najtragiczniejsza z klęsk Rzeczpospolitej w XVII wieku. W gruncie rzeczy nie tylko dlatego, że zginęła tam większość dowódców armii koronnej, ale także najlepsi, najbardziej doświadczenie żołnierze”
Bitwa ta bez wątpienia stanowiła przełomowe znaczenie dla losów Polski i Ukrainy w XVII wieku. Rzeź jakiej dokonali Kozacy na polskich żołnierzach i dowódcach przeraziła nawet Tatarów, bowiem z jeńców wziętych pod Batohem uratowało się kilku ludzi. Tak krwawe postępowanie z wrogiem nie było niczym nowym w trwającej od 1648 roku wojnie domowej, bo tak należy mówić o Powstaniu Chmielnickiego. Była to bowiem bratobójcza wojna, która wyczerpała nasz kraj, doprowadzając go do poważnego osłabienia politycznego i gospodarczego. Ponadto w konflikt wmieszali się nie tylko Tatarzy, ale przede wszystkim Rosjanie, czego efektem było oderwanie trzech wschodnich województw ukraińskich na rzecz państwa carów. Konflikt ten bez wątpienia miał wpływ na pozycję i sytuację międzynarodową Rzeczpospolitej. Wojna z Rosją, potop szwedzki w 1655 roku, konflikty z Turcją były następstwem osłabienia naszego państwa. Wykorzystali to bezlitośnie nasi wrogowie, zaś Rzeczpospolita nigdy już z nich się nie podniosła.
Krwawe rzezie dokonywane zarówno przez wojska polskie, jak również Kozaków i Tatarów były chlebem powszednim powstania Chmielnickiego. Wbijanie wrogów na pal, gwałty, morderstwa dzieci i kobiet, palenie wsi i miast stosowały obie strony z zawziętością. Nikt wówczas nie przejmował się tym, że mordy dokonywano na niewinnych ludziach. Tak było między innymi po bitwie pod Beresteczkiem. Jedno z najwspanialszych zwycięstw wojsk polskich w dziejach naszego kraju zostało przysłonione jedną z najbrutalniejszych rzezi na Kozakach i ludności cywilnej, wśród której nie brakowało niewinnych kobiet i dzieci. Jak pisze Romuald Romański:
„Parafrazując znanego napoleońskiego ministra Taleyranda, można by rzec, że masowy mord popełniony w obozie kozackim, to coś więcej niż zbrodnia, to kardynalny błąd, za który Rzeczpospolita miała wkrótce drogo zapłacić. Taki był bowiem rezultat owej masowej rzezi, do jakiej doszło po bitwie w taborze kozackim, gdzie zdaniem historyków zginęło około trzydziestu tysięcy ludzi, w tym kobiety i dzieci…”
Dokonanie takiej rzezi na niewinnej ludności, choć już samo morderstwo wziętych do niewoli żołnierzy należy uznać ze zbrodnie, musiało wywołać wśród Kozaków nienawiść i chęć odwetu na Lachach. Już niebawem Kozacy mieli nam odpłacić pięknym za nadobne – w bitwie pod Batohem.
Jej przyczyny związane są przede wszystkim ze zlekceważeniem królewskiego rozkazu przez hetmana Marcina Kalinowskiego. Po wielkim zwycięstwie wojsk polskich pod Beresteczkiem, pozycja Bohdana Chmielnickiego wśród Kozaków wyraźnie słabła. Nie chcąc dopuścić do utraty władzy zdecydował się na śmiały krok – uderzenie na Mołdawię. O planach Chmielnickiego bardzo dobrze rozeznany był król Polski Jan Kazimierz. Mołdawia była kondominium (terytorium zarządzane wspólnie przez dwa lub więcej państw) polsko-tureckim. Hospodar mołdawski obawiając się ataku kozacko-tatarskiego zwrócił się do króla polskiego o pomoc. Jan Kazimierz nie chciał jednak wobec wciąż niezakończonego konfliktu z Chmielnickim decydować się na interwencję, obawiając się wzmożenia wojny na Ukrainie. Król Polski podejmując taką decyzję zakazał hetmanowi Marcinowi Kalinowskiego podejmowanie jakichkolwiek działań, mających na celu powstrzymanie Chmielnickiego przed uderzeniem na Mołdawię. Hetman nie wykonując rozkazu króla nie tylko sprzeciwił się woli Jana Kazimierza, co było jawnym nieposłuszeństwem, ale podejmując taką decyzję przypieczętował los Rzeczpospolitej na kolejne lata.
Kalinowski decydując się na starcie z siłami Chmielnickiego wybrał na miejsce koncentracji wojsk miejscowość Batoh, leżącą bezpośrednio na drodze sił kozackich idących na Mołdawię. Fatalne rozeznanie Polaków w liczebności sił Chmielnickiego i wspomagających go czambułów tatarskich miało kluczowe znaczenie. Hetman Marcin Kalinowski w trakcie marszu naprzeciw siłom Chmielnickiego popełniał kolejne błędy. Nakazanie wojskom koronnym przejścia pod Batoh zanim zakończyły się koncentracja, wadliwa lokalizacja obozu, brak rozeznania wśród nastrojów swych żołnierzy, którzy nie otrzymywali żołdu miało fatalne skutki dla polskiej armii. Kalinowski lekceważąc rozkaz Jana Kazimierza przekreślał możliwość zawarcia pokoju na Ukrainie, ponadto fatalnie rozeznał siły nieprzyjaciela, myśląc, że przeciwko niemu będą walczyć niewielkie siły wroga, a tymczasem pod Batoh zmierzała armia licząca 24 tysięcy żołnierzy, w tym 17 tysięcy Kozaków i około 7 tysięcy Tatarów. Armia Kalinowskiego – nieufna wobec swego wodza, pozbawiona żołdu i przede wszystkim prawie dwukrotnie mniej liczna od przeciwnika miała stoczyć jedną najkrwawszych bitew w XVII wiecznej historii Polski.
Marcin Kalinowski zebrał liczący pięciuset żołnierzy oddział piechoty i na ich czele uciekł do lasu. Tam zorientował się, że jego syn Samuel dostał się do niewoli tatarskiej, wobec czego zawrócił i podjął próbę odbicia go. W konsekwencji tych rozpaczliwych i nieudanych działań hetman zginął, a towarzyszący mu żołnierze dostali się do niewoli”
Janusz Kaczmarczyk w biografii „Bohdan Chmielnicki” napisał:
„…Prawdziwy dramat rozegrał się w ciągu następnych dwóch dni: Chmielnicki dał zaraz Nuradyn Sołtanowi pięćdziesiąt tysięcy talerów; Kamienic mu obiecał był poddać, żeby niewolnika wszystkiego ścinać pozwolił. Po rozgromieniu wojsk w poniedziałek i we wtorek wszystkich niewolników ścinano…”

Dwudniowa bitwa pod Batohem między 1 a 2 czerwca 1652 roku dla Rzeczpospolitej zakończyła się totalną klęską. Przeważające siły wroga zgniotły wojska polskie, które od samego początku bitwy stały na przegranej pozycji. To jednak, co się stało po bitwie jest jedną z najczarniejszych kart w historii naszego państwa. Tysiące polskich żołnierzy, którzy dostali się do niewoli tatarskiej zostało sprzedanych Kozakom, żądnych zemsty za to, co Polacy zrobili pod Beresteczkiem oraz za krwawe pacyfikacje miejscowości na Ukrainie.
Masowe mordy na polskich żołnierzach wstrząsnęły nawet Tatarami. W czasie lub po bitwie pod Batohem zginął kwiat polskiego wojska – hetman Marcin Kalinowski, jego syn Samuel, Marek Sobieski – brat przyszłego króla Jana Sobieskiego oraz około 8 tysięcy żołnierzy. Klęska pod Batohem i wydarzenia bezpośrednio po niej odbiły się szerokim echem nie tylko w Rzeczpospolitej, ale w całej Europie. Przekreśliła ona opinię o armii polskiej, która w Europie uchodziła za jedną z najlepszych, a o jej zwycięstwach krążyły legendy. Batoh to również pewna cezura jeśli chodzi o kolejne wydarzenie, jaki miało już wkrótce miejsce. Ugoda w Perejesławiu podpisana 18 stycznia 1654 roku pomiędzy Bohdanem Chmielnickim a przedstawicielami cara Rosji oznaczała kres panowania polskiego na Ukrainie. Kolejna wojna z Rosją, która poważnie osłabiła nasz kraj, ostatecznie zakończyła się oderwaniem wschodnich województwa Ukrainy od Rzeczpospolitej. Wydarzenie to można nawet uznać za I rozbiór Polski, bo jak inaczej uznać oderwanie prawie połowy Ukrainy od Rzeczpospolitej!
źródło:

mojhistorycznyblog

2 października 1944 r. Po 63 dniach heroicznej walki upadło Powstanie Warszawskie

2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, przedstawiciele KG AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki „Jarecki” i ppłk Zygmunt Dobrowolski „Zyndram” podpisali w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera Ericha von dem Bacha-Zelewskiego w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie. Z miasta wypędzono ocalałych Warszawiaków, a oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy.Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące. Jego militarnym celem było wyzwolenie stolicy spod niezwykle brutalnej niemieckiej okupacji, pod którą znajdowała się od września 1939 r.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone. Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy. Do niemieckiej niewoli poszło ponad 15 tys. powstańców, w tym 2 tys. kobiet. Wśród nich niemal całe dowództwo AK, z gen. Komorowskim (mianowanym przez prezydenta W. Raczkiewicza 30 września 1944 r. Naczelnym Wodzem), gen. Pełczyńskim i gen. Chruścielem na czele.
Źródło : Niezależna.pl
 

Tadeusz Jasiński 13 letni obrońca Grodna 

Tadeusz Jasiński ur. 1926, zm. 21 września 1939 w Grodnie – jeden z młodocianych obrońców Grodna we wrześniu 1939r., podczas ataku ZSRR na Polskę. Był jednym spośród co najmniej kilku cywilnych obrońców, schwytanych przez nacierających żołnierzy Armii Czerwonej i przywiązanych do pancerzy nacierających czołgów w charakterze „żywych tarcz”.
Był synem służącej Zofii Jasińskiej, półsierotą, wychowankiem Zakładu Dobroczynności. W czasie sowieckiego ataku 5-krotnie trafiony po tym, jak próbował roztłuc na wrogim czołgu butelkę z benzyn Schwytany przez Sowietów, został skatowany i przywiązany jako żywa tarcza do czołgu. Odbity przez Polaków, skonał w rękach matki, która zdążyła mu powiedzieć: Tadzik, ciesz się! Polska armia wraca! Ułani z chorągwiami! Śpiewają.

17 września 1939 roku Armia Czerwona zdradziecko wbija nóż w plecy Rzeczypospolitej Polskiej

17 września 1939 roku Armia Czerwona bez wypowiedzenia wojny zaatakowała Polskę. Zgodnie z radziecko – niemieckim porozumieniem zawartym w tajnym protokole paktu Ribbentrop – Mołotow Armia Czerwona przekroczyła granice Polski. Związek Radziecki złamał pakt o nieagresji, który miał obowiązywać do końca 1945 roku. Rosjanie zaatakowali niespodziewanie. Zaskoczeni Polacy nie byli w stanie stawić czoła przeważającym siłom radzieckim. Propaganda sowiecka określała agresję na Polskę jako „wyprawę wyzwoleńczą” w obronie „ludności zachodniej Ukrainy i zachodniej Białorusi”. W wyniku tych działań do niewoli sowieckiej trafiło ponad pół miliona polskich żołnierzy. Miejsce miały także masowe deportacje polskich obywateli. Armia Czerwona dopuściła się licznych zabójstw i mordów, zarówno na jeńcach wojennych, jak i na ludności cywilnej. Rozstrzelano m.in. generała J.K. Olszynę-Wilczyńskiego, Za stawianie zbrojnego oporu Armii Czerwonej dokonano zbiorowych egzekucji żołnierzy polskich w okolicach Wilna, w Rohatynie i Wólce Wytyckiej, jeńców wojennych maltretowano w Grodnie, Wołkowysku, Oszmianie, Mołodecznie, Nowogródku, Sarnach, Kosowie Poleskim i Tarnopolu. Dokonywano mordów na ludności cywilnej, nie oszczędzając kobiet i dzieci… Armia Czerwona zadała wiele bólu i cierpienia Polakom. Dzięki naszym rodakom i przelanej polskiej krwi, dziś jesteśmy wolnym narodem.

Bitwa pod Wiedniem-  jedna z ostatnich wielkich zwycięstw I Rzeczypospolitej

12 września 1683 roku pod Wiedniem wojska polsko-habsburskie pod wodzą króla Jana III Sobieskiego pokonały armię Imperium Osmańskiego, dowodzoną przez wezyra Kara Mustafę.

Sejm przegłosował zgodę na działania wojenne poza granicami, na mobilizację oraz na nadzwyczajny podatek na utworzenie blisko 50 tys. armii. Początkowo planowano zebranie już istniejącej armii koronnej w Trembowli na zachodniej Ukrainie, zaś nowego zaciągu w okolicach Lwowa. Litwini mieli grupować się w Janowie Podlaskim.
Po przejściu przez Śląsk, Morawy i Czechy 3 września wojska polskie połączyły się nad Dunajem, 40 km od Wiednia, z oddziałami austriackimi i niemieckimi. Dowództwo nad 67-tysięczną armią objął Jan III Sobieski. Zarządził, by oddziały austriackie i niemieckie atakowały Turków wzdłuż prawego brzegu Dunaju, wiążąc w ten sposób ich główne siły. W tym czasie siły polskie przedzierały się pod miasto okrężną drogą.

12 września rano zaczęła się bitwa. Przekonani o swojej przewadze, słabo ufortyfikowani Turcy odpierali atak austriacko-niemiecki wzdłuż Dunaju, pozostawiając odsłonięty teren od strony Lasu Wiedeńskiego, skąd oddziały polskie wyprowadziły w godzinach popołudniowych atak.

Sobieski najpierw wysłał z rozpoznaniem jedną chorągiew husarii, która wszczęła popłoch w szeregach wroga i wycofując się pociągnęła za sobą większość tureckiej kawalerii – wprost pod ogień polskich armat. Wówczas król polski wykorzystał rozprężenie w szeregach wroga i poprowadził główny atak sił polsko-niemieckich. Brawurowy atak husarii spowodował bezładny odwrót i ucieczkę wojsk tureckich oraz towarzyszących im Tatarów. Król polski z powodu zbyt późnej pory nie kontynuował pościgu, zaś jego wojska zajęły obóz nieprzyjaciela.

W bitwie poległo ok. 10 tys. Turków, a 5 tys. odniosło rany. Oddziały pod wodzą króla polskiego miały 1,5 tys. zabitych i 2,5 tys. rannych. Większość armii tureckiej zdołała uciec, pozostawiając część uzbrojenia i zapasy. Klęska wiedeńska zakończyła okres zwycięstw Imperium Osmańskiego, a wielki wezyr Kara Mustafa za przegraną zapłacił życiem.