Na wieczną wartę odszedł ppor. Mieczysław Jastrzębski ps „Wróbel”

Dnia 27 stycznia 2020 roku odszedł na wieczną wartę w wieku 104 lat ppor. Mieczysław Jastrzębski ps. „Wróbel” – jeden z najstarszych weteranów Narodowych Sił Zbrojnych.
Urodził się 21 maja 1916 roku w Mroczkach.
14 lutego 1939 roku został powołany do Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku jako podoficer artylerii przy 22 pułku piechoty.

Uczestnik bitwy nad Bzurą. W okresie okupacji niemieckiej walczył w oddziale partyzanckim XII Okręgu Podlasie Narodowych Sił Zbrojnych. Służył u por. Stefana Kossobudzkiego ps. „Sęp”. Po zakończeniu II wojny światowej uniknął aresztowania i represji, których doświadczyli jego dwaj bracia.
W 2016 roku został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Obrońcy Ojczyzny 1939-1945.


Cześć Jego Pamięci