Zmarł Mjr. Wojciech Targowski „Vis” Cześć Jego pamięci!

25 kwietnia 2017 r., w Sandomierzu zmarł mjr w st. spocz. Wojciech Targowski „Vis”. Był jednym z ostatnich żołnierzy służących pod rozkazami mjr. cc. Eugeniusza Kaszyńskiego „Nurta”. Miał 92 lata.
” Vis” urodził się 20 stycznia 1925 r. w Struży. Działalność konspiracyjną rozpoczął w kwietniu 1941 r. w Obwodzie AK Opole Lubelskie. Dopiero po pewnym czasie przeniósł się do Obwodu AK Opatów. Gromadził broń, pełnił obowiązki łącznika.
W 1944 r. podczas akcji „Burza” został zmobilizowany do formujących się jednostek Sił Zbrojnych w Kraju. Służył w plutonie ochrony przy sztabie 2 Dywizji Piechoty Legionów AK. Po odwrocie z marszu na pomoc Powstaniu Warszawskiemu i rozformowaniu Korpusu Kieleckiego AK „Vis” skierowany został do I batalionu 2 pp Leg. AK pod dowództwem kpt./mjr. „Nurta”. W szeregach tego oddziału przeszedł szlak bojowy aż do 14 listopada 1944 r., gdy batalion został rozformowany na czas zimy. Po demobilizacji przeszedł w rejon Bodzentyna, gdzie większość żołnierzy AK doczekała wkroczenia Sowietów. Po wojnie zamieszkał w Sandomierzu.

W 1987 r. był jednym z inicjatorów ustanowienia odznaki pamiątkowej 2 Pułku Piechoty Legionów AK. Kapituła odznaki swoją siedzibę miała w Ćmielowie, gdzie zamieszkiwał jej przewodniczący Jan Pękalski „Borowy”. Brał także udział przy gromadzeniu funduszy na sztandar 2 pp Leg. AK.

Do ostatnich chwil życia był aktywny w środowisku kombatanckim, zarówno w Sandomierzu jak i na Wykusie.
Za swoją służbę w szeregach AK i powojenną działalność odznaczony był m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski , Krzyżem Walecznych po raz 1, Krzyżem Partyzanckim, Krzyżem Armii Krajowej, Medalem Pro Memoria oraz Odznaką Środowiska „Ponury”–„Nurt”, Odznaką Żołnierzy Akcji „Burza”, a także Odznaką 2 pp Leg. AK.
Zmarł 25 kwietnia 2017 r. w Sandomierzu. Pogrzeb odbędzie się 28 kwietnia 2017 r. w Sandomierzu w kościele pw. św. Józefa o godz. 13.00.
Cześć Jego pamięci!